Profil firmy RMC s.r.o. Nová Dubnica

Firma RMC poskytuje systémové riešenia v oblasti priemyselnej elektroniky, komunikačných a navigačných systémov, zabezpečuje komplexnú automatizáciu a elektronizáciu obrábacích, tvárniacich strojov, manipulačných a technologických liniek a výrobných systémov. V prípade potreby pôsobí aj ako systémový integrátor pri projektoch väčšieho alebo multidisciplinárneho charakteru.

Vývojová činnosť

Aplikovaný vývoj je zameraný hlavne na realizáciu vlastných výrobkov a ich inováciu a na riešenia zákaznicky orientovaných úloh. Výstupom takýchto riešení sú:

  1. elektronické zariadenia, subsystémy a systémy priemyselnej automatizácie
  2. komponenty pre informačné a komunikačné technológie (IKT) v oblasti stacionárnych a mobilných aplikácií
  3. originálne elektronické výrobky, ktorých uvedenie na trh prinesie a prípadne udrží prestížne postavenie pre spoločnosť alebo prinesie mimoriadny ekonomický efekt
  4. zákaznícke riešenia „ON DEMAND“ pre vytvorenie novej originality alebo odlišnosti od známych riešení
  5. nový profilový výrobok, ktorý zabezpečí známosť a prestížnosť firmy v odbore

Za dobu svojej existencie bol vo firme ukončený vývoj a zaviedených do výroby viac ako 200 výrobkov, pričom časť sortimentu sa vyváža aj do krajín EÚ. Súčasťou vývoja je aj následne požadovaná certifikácia výrobkov v domácich alebo európskych skúšobniach.

Výrobná činnosť a služby

Vlastnými kapacitami zabezpečujeme výrobu výrobkov z vlastného vývoja a výrobu doplnkovej elektroniky k projektovaným systémom, ako aj zákazkovú výrobu podľa dokumentácie zákazníka. Ako doplnkové služby ponúkame kooperáciu pri osadzovaní dosiek plošných spojov na SMT linke a mechanické opracovanie prístrojových skriniek a mechanických dielov na CNC pracoviskách.

Obchodná činnosť

Sme autorizovaným obchodným zástupcom a poradenským centrom firmy Honeywell v segmente senzorika. Okrem predaja a technického poradenstva firma ponúka svojim zákazníkom technické riešenia aplikácie senzorov a súvisiacich vyhodnocovacích a riadiacich systémov. V rámci komplexných riešení ponúkame aj senzory a akčné členy väčšiny svetových výrobcov.