Produkty \ Elektronika alternatívnych zdrojov energie \ Podpora PV solárnych aplikácií

Firma RMC s.r.o., Slovenská republika, sa zaoberá vývojom a výrobou elektronických zariadení pre priemysel a spotrebný trh a aplikáciami pre využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Svojim zákazníkom ponúka kvalitné služby, hlavne v oblasti využitia fotovoltaických (PV) solárnych systémov pri výrobe elektrickej energie.

Každý PV solárny systém, určený na výrobu elektrickej energie, pozostáva z prevodníka (alebo sústavy prevodníkov - solárne články, panely) dopadajúceho slnečného žiarenia na elektrický jednosmerný prúd a ďalších elektronických a elektrických obvodov (blokov), ktoré sú potrebné pre realizáciu žiadanej aplikácie. Parametre PV systému musia spĺňať požiadavky žiadanej aplikácie, požiadavky technických noriem a legislatívnych predpisov, bezpečnostné požiadavky a požiadavky na kvalitu.

Aplikačné využitie PV solárnych systémov pri výrobe elektrickej energie:

Aplikačné využitie

Spoločnosť sa orientuje na kompletnú podporu zákazníkov pri budovaní ich vlastných PV solárnych elektrární, montovaných na strechy domov (RD, resp. iné budovy, alebo iné voľné plochy) pripojiteľných aj do rozvodnej (distribučnej) elektrickej siete. Poskytuje zákazníkovi prvotné a nezáväzné informácie o možnostiach a technickej realizovateľnosti jeho zámeru, informácie o legislatívnych podmienkach, obmedzeniach a vypracovanie ekonomickej štúdie, zahrňujúcej výpočet návratnosti vloženej investície.


RMC s.r.o. podporuje zákazníka pri stavbe PV solárnej elektrárne „na kľúč“ a zabezpečuje:

 1. Posúdenie možností a technickej realizovateľnosti zámeru - stavby PV solárneho systému
 2. Výber optimálnych komponentov a technológie pre stavbu PV solárneho systému (elektrárne)
 3. Vypracovanie ekonomickej štúdie s výpočtom doby návratnosti investície
 4. Vypracovanie kompletnej konštrukčnej, montážnej a projektovej dokumentácie pre potreby realizácie projektu a schvaľovací proces
 5. Vybavenie kompletnej administratívy súvisiacej so schvaľovacím procesom a zmluvnými vzťahmi, súvisiacimi s plnením miestnych a legislatívnych požiadaviek:
  1. Povolenia na stavebnom úrade a iných relevantných úradoch pre montáž PV systému
  2. Vybavenie licencie k prevádzke a dodávkam elektrickej energie do rozvodnej siete
  3. Uzavretie obchodnej zmluvy medzi zákazníkom a distribútorom elektrickej energie
 6. Dodávku, montáž, spustenie a overenie PV solárneho systému
 7. Revíziu PV systému, zaškolenie zákazníka a odovzdanie diela zákazníkovi
 8. Technickú podporu po odovzdaní diela - počas používania PV solárneho systému
 9. Záručný a pozáručný servis po dodávke PV solárneho systému

RMC s.r.o. dodáva pre požadované aplikácie PV solárnych systémov aj samostatné komponenty, predovšetkým:

 1. PV solárne články, resp. solárne moduly v požadovanej kvalitatívnej a výkonovej triede
 2. PV solárne invertery (meniče) pre solárne elektrárne (ON-Grid, OFF-Grid)
 3. Iné elektronické komponenty, nabíjače a elektronické regulátory pre systémy: 12 V/5 A, 10 A, 15 A; 24 V/5 A, 10 A, 15 A
 4. Konštrukčné diely